Skip to Content
If you need to contact us

Déan gearán

Más mian leat gearán a dhéanamh, comhlánaigh an fhoirm thíos le do thoil nó scríobh chugainn ag: An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, Páirc Ghnó Moy Valley, Cnoc an tSabhaircín, Baile an Átha, Contae Mhaigh Eo, F29 V6E4. Fiosróimid do ghearán agus freagróimid a luaithe is féidir.

Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir linn sonraí a phlé le tríú páirtí.

Foirm Ghréasáin Gearán

Add another

Cineálacha comhaid a nglactar leis: pdf, doc, jpg, jpeg, gif, png, ppt, pptx. Más gá duit roinnt ceangaltán a chur chugainn, iarraimid go cineálta ort gach íomhá nó ábhar a ghreamú isteach in aon doiciméad amháin. Mar mhalairt air sin, is féidir leat foirm ar leith a chur isteach.

Déan rogha *
Beartas Príobháideachta an RSA >