Skip to Content

Tá Tommy Bowe ag moladh go láidir ar thiománaithe an tiomáint ar meisce a chiceáil go taobhlíne Seachtain Fhéile Pádraig i mbliana

Drink driving 15.03.2023

Tá an t-iar-laoch rugbaí de chuid Fhoireann Idirnáisiúnta na hÉireann ar láithreoir teilifíse é freisin, Tommy Bowe, ag iarraidh ar thiománaithe, agus go háirithe ar thiománaithe óga, an tiomáint ar meisce a chiceáil go taobhlíne Deireadh Seachtaine Fhéile Pádraig i mbliana, agus gan riamh ól agus tiomáint.

Chun an teachtaireacht a chur abhaile faoina dtarlaíonn nuair a chuirtear an t-ól agus an tiomáint le chéile, chuaigh Tommy i gcomhar le daltaí meánscoile ó S.B.C. Naomh Dáibhí, Ard Aidhin, chun na contúirtí a bhaineann leis an tiomáint ar meisce a léiriú trí thaispeántais spraíúla agus oideachasúla.

Mar chuid de sin, bhí Tommy agus na daltaí araon ag caitheamh ‘spéaclaí beorach’, a dhéanann aithris ar na héifeachtaí lagaithe atá ag an alcól, agus thug siad faoi chúrsa bacainní i ‘gcairtíní’ troitheáin. Bealach spraíúil agus oideachasúil atá sa léiriú seo agus léirithe eile, a chuirfear chun cinn ar fud ardáin meán sóisialta an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) agus an Gharda Síochána, chun a thaispeáint nach bhfuil tascanna bunúsacha chomh simplí sin le déanamh nuair a táthar ar meisce.

Agus é ag labhairt faoina rannpháirtíocht i gcur chun cinn na sábháilteachta ar bhóithre roimh dheireadh seachtaine Fhéile Phádraig, dúirt Tommy Bowe, “Is cúis mhór áthais dom oibriú i gcomhar leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre agus leis an nGarda Síochána chun an tsábháilteacht ar bhóithre i rith dheireadh seachtaine Fhéile Pádraig a chur chun cinn. Inniu, bhí mé in ann taithí phearsanta a fháil, i spás sábháilte agus rialaithe, ar na héifeachtaí lagaithe atá ag an alcól ar an tiomáint. Ábhar machnamh stuama sóbráilte a bhí ann. Is féidir le méid ar bith alcóil cur isteach ar an tiomáint agus ní fiú an riosca é dá bharr. Má tá sé ar intinn agat dul amach chun ól i rith dheireadh seachtaine Fhéile Phádraig, fág na heochracha sa bhaile agus cinn an tslí a mbeidh tú ag dul abhaile roimh ré. Ainmnigh tiománaí nó faigh mionbhus má théann tú amach le grúpa cairde, agus bain úsáid as tacsaí, fruilcharr nó iompar poiblí má tá sé ar fáil. Ná déan dearmad an rud ceart a dhéanamh an mhaidin dár gcionn freisin, toisc go bhféadfadh an t-alcól fós a bheith i do chorp, rud a d'fhágfadh nach mbeadh sé sábháilte duit tiomáint.”

Dúirt Sam Waide, Príomhfheidhmeannach an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre: “Tá gá ar leith go ndéanann daoine óga roghanna stuama agus iad ag úsáid na mbóithre an deireadh seachtaine seo, agus an tiomáint fad is atá siad lagaithe a sheachaint, bíodh sé sin mar gheall ar an ól nó drugaí nó meascán den dá rud. Sna figiúirí do 2023 go dtí seo, tugtar le fios go bhfuil 50% de bhásanna 35 bliain d’aois nó níos óige Bhain 32% de na básanna go léir a tharla an bhliain seo caite leis an aoisghrúpa seo.”

Dúirt an Coimisinéir Cúnta Paula Hilman, An Póilíniú Bóithre agus an Rannpháirtíocht sa Phobal, “Gabhadh 72 tiománaí as an tiomáint ar meisce agus gabhadh 33 díobh as an tiomáint faoi thionchar drugaí i rith dheireadh seachtaine Fhéile Pádraig in 2022. Is róshoiléir na hiarmhairtí a bhaineann leis an rogha a dhéanamh ól agus tiomáint. D’fhéadfá a bheith i do chúis le himbhualadh, nó le bás, nó i do chúis leat, tú féin, a bheith dícháilithe mar thiománaí. Gabhann tréimhse dícháilithe le gach cion i leith an tiomáint faoi thionchar óil. Smaoinigh ar cad a d’fhéadfadh titim amach duit féin, maidir le do phost agus an stíl maireachtála atá agat. Smaoinigh ar cad a d’fhéadfadh a bheith i gceist leis an ualach gur tusa is cúis le cailliúint shaol duine eile.”

Príomhstaitisticí maidir leis an tiomáint ar meisce:

  • Le 5 bliana anuas, maraíodh 11 duine agus gortaíodh 55 duine go dona ar ár mbóithre i rith thréimhse shaoire bainc Phádraig.
  • Bhí toradh tocsaineolaíochta dearfach le haghaidh alcóil* ag gabháil le 37% de bhásanna tiománaithe (2015-2019) a raibh toradh tocsaineolaíochta ar fáil ina leith.
  • I taighde a d’fhoilsigh an RSA in 2022, léiríodh gur admhaigh 1 duine as gach 4 tiománaí (26%) ‘go raibh amanna ann nuair a d’fhéadfadh sé go raibh siad os cionn na teorann agus iad ag tiomáint ar maidin, tar éis oíche amuigh’.
  • Léirítear i bhfigiúirí a d’eisigh an Garda Síochána, maidir leis an Bhliain go dtí seo, in 2023: Rinneadh 937 duine a ghabháil as an tiomáint ar meisce agus 584 duine as an tiomáint faoi thionchar drugaí.
  • Líon na mbrath iomlán maidir le tiomáint ar meisce thar thréimhse cheithre lá 17-21 Márta 2022 - 72 gabháil as an tiomáint ar meisce agus 33 gabháil as tiomáint faoi thionchar drugaí.
  • Líon na mbrath maidir leis an tiomáint faoi thionchar (tiomáint ar meisce/faoi thionchar drugaí) thar thréimhse cheithre lá 17-21 Márta 2022 - 32 gabháil idir 6.00 a.m. agus 12 meán lae.

Nóta an Eagarthóra

Tábla 1. Líon na mbásanna agus na ndrochghortuithe ar bhóithre thar thréimhse Fhéile Phádraig, 2018 go 2022

 Básanna 16/3-18/3 Drochghortuithe 16/3-18/3
2018 1 6
2019 4 15
2020 3 6
2021 1 8
2022* 2 20

* Nóta: 2019 - 2022 sonraí sealadacha atá ann, agus d’fhéadfadh siad athrú.

 Tábla 2

Sonraí a bhaineann le líon na ngabhálacha as an tiomáint faoi thionchar le linn na ndeireadh seachtaine roimhe sin agus go dtí seo i mbliana, arna dtiomsú ag GSAS.   

 

 201720182019202020212022
Tiomáint ar Meisce 101 130 108 32 52 72
Tiomáint ar Dhrugaí 7 12 21 22 46 33